گرو ه دینی -قرآن و عربي ناحیه 2
به ویلاگ آموزشی و تربیتی گرو ه دینی -قرآن و عربي ناحیه 2 ارومیه خوش امدید.
قالب وبلاگ

 

·        تعلیمات دینی سوم

·        کدام گزینه از پیامبران اولوالعزم می بلشد؟

·        ) نوح         2) یوسف           3) یعقوب             4) آدم

·        با چه وسیله ای می توانیم صفت خوب پیروزی بر خشم را در خود پرورش دهیم؟

·        ) عقل و خرد            2) تشبه به خوبان         3) صبر و تحمل          4) گذشت و ایثار

·        برهان نظم و برهان علیت برای شناخت کدام اصل از اصول دین است؟

·        ) توحید          2) نبوت              3) معاد           4) امامت

·        اگر انسان ببیند کسی چیز نجس می خورد یا با لباس نجس نماز می خواند و از نجاست آن اطلاع ندارد وظیفه اش چیست؟

·        ) بای فورا" به او بگوید    2) باید قبلا" به او گفته می شد       3) لازم نیست به او بگوید    4) لازم است به او گفته شود

·        بر اساس کدام یک از آیات زیر جهان اسلام باید یکپارچه و دارای وحدت اسلامی باشد؟

o       و اعدوا لهم ماستطعتم من قوه و من رباط النخیل

o       والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم

o       یبشر المومنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا" کبیرا

o       یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم

·        « هرکس خشمش را فرو خورد ، خشمی را که می توانسته اعمال کند خداوند دلش را از امن و ایمان پر می کند» این سخن از کیست؟

·        ) حضرت مسیح(ع)    2) حضرت محمد (ص)      3) امام حسین(ع)        4) حضرت علی(ع)

·        بر اساس سخن پیامبر (ص) چه کسانی از دین حمایت می کنند ، جلو تفسیرها و تحریف های جاهلان را می گیرند. در برابر بدعت گذاری های اهل باطل می ایستند و افشاگری می کنند؟

·        ) علمای آگاه و پرهیزگار   2) نیروهای عظیم مسلمین   3) کارشناس علم اصول   4) رهبران جامعه

·        جنگ احزاب و احد چه نوع جهادی می باشد؟

·        ) داخلی       2) ابتدایی             3) دفاعی        4) خارجی

·        چگونه در قرآن کریم کوچکترین تحریفی راه نیافته است؟

o       با خواست خداوند و توجه و عنایت خاص پیامبران الهی

o       با جهاد فداکاری و همت مسلمانان در طول تاریخ اسلام

o       با توجه و عنایت خاص پیامبر اسلام در طول چهار مرحله دعوت

o       با خواست خداوند ، توجه پیامبر اسلام و همت مسلمانان

·        دو چیز ارزشمند و گرانبها که توسط پیامبر اسلام (ص) برای امت اسلام به امانت گذارده شده است کدامند؟

·        ) قرآن و نهج البلاغه   2) عترت و اهل بیت    3) نماز و قرآن        4) قرآن و عترت

·        پاسخنامه

·          شماره سوال

·          1

·          2

·          3

·          4

·          5

·          گزینه صحیح

·          1

·          2

·          1

·          3

·          2

 

شماره سوال

·                      6

·          7

·          8

·          9

·          10

 

گزینه صحیح

·                      2

·          1

·          3

·          4

·          4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سؤالات تستی درس تعليمات ديني سال سوم راهنمايي

 

1 – گزينه هاي صحيح را انتخاب کنيد؟
1. معلول در واقع همان :
الف) علت است
ب) پديده است
ج) عليت است
د) علت و معلول است
2 – در يادگيري علم و دانش علت کيست؟
الف) شما
ب) پديده
ج) معلول
د) دانش

3 – در برهان نظم به کدام ويژگي پديده نظر مي کنيم؟
الف) نظم و هماهنگي
ب) حساب و تقدير
ج) ارتباط کامل
د) ذات و هستي

4 – برهان عليت درباره ي چيست؟
الف) نظم
ب) خداشناسي
ج) حساب و تقدير
د) فطرت هاي پاک

5 – در برهان عليت به کدام ويژگي اشاره دارد؟
الف) نظم و هماهنگي
ب) جهان مخلوق خدا
ج) جهان آفريينش به علت خود يعني خدا نياز دارد
د) ارتباط کامل

6 – مفهوم آيه «انّ الّذين يضلونَ عن سبيل الله لهم عذابٌ شديد بما نسوا يوم الحساب» کدام است؟

 الف) توحيد
ب) معاد
ج) نبوت
د) امامت

7 – اولين چيزي که در قيامت مورد محاسبه قرار مي گيرد چيست؟
الف) اعمال انسان
ب) دوستي با پيامبر
ج) اخلاق نيکو
د) نماز

8 – روزي که نيکوکاران و بدکاران از هم جدا مي شوند را چه مي نامند؟
الف) قصاص
ب) حساب
ج) فصل
د) ميزان

9 – زيباترين چيزي که انسان با خود به جهان آخرت مي برد چيست؟
الف) تقوا
ب) اخلاق نيکو
ج) نماز
د) صله ي رحم

10 – ايمان به جهان آخرت و آينده ي جاودانه ي انسان مفهوم چه چيزي است؟
الف) معاد
ب) نبوت
ج) توحيد
د)امامت

11 – قرآن کريم از ........غالباً به جنت ياد کرده است.
الف) جهنم
ب) دوزخ
ج) دنيا
د) بهشت

12 – برترين نعمت بهشتي کدام است؟
الف) همنشيني با نيکان
ب) قصرهاي بزرگ
ج) خشنودي و رضايت خداوند
د) رضايت پيامبران

13 – ويژگي پيامبران اوالعزم کدام است؟
الف) عصمت از گناه و اشتباه
ب) استواري در راه خدا
ج) دين و شريعت مستقل
د) ارتباط با خدا از طريق وحي

14 – ايمان به پيامبران و يگانگي راه و هدف آنان را چه مي نامند؟
الف) توحيد
ب) معاد
ج) عدل
د) نبوت

15 – شناخت خداي يگانه و جهان آخرين و ايمان به او توضيح کدام مفهوم است؟
الف) توحيد
ب) معاد
ج) امامت
د) نبوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سؤالات تستی درس تعليمات ديني سال سوم راهنمایي

 

16 – «پيامبران در رهبري و هدايت مردم هيچ لغزشي و انحرافي نداشتند » توضيح کدام يک از گزينه هاي زير است؟
الف) وحي
ب) عصمت
ج) هدف
د) استقامت

17 – ايمان به جهان آخرت و آينده ي جاودانه انسان چه نام دارد؟
الف) وحي
ب) امامت
ج) نبوت
د) معاد

18 – کدام عمل حضرت علي (ع) نشانه ي گذشت و ايثار او در واقعه ي هجرت بود؟
الف) خوابيدن در بستر پيامبر(ص)
ب) مطلع ساختن پيامبر از اوضاع مکه
ج) بازگرداندن امانت ها به صاحبانشان
د) انتقال خانواده ي پيامبر به دهکده ي قبا

19 – تکبر و تهليل به ترتيب يعني چه ؟
الف) لااله الاالله گفتن – الله اکبر گفتن
ب) الله اکبر گفتن – لااله الاالله گفتن
ج) هر دو به معني الله اکبر گفتن
د) هر دو به معني لااله الاالله گفتن

20 – شناخت راويان حديث بيانگر کدام مفهوم زير است؟
الف) استنباط
ب) اصول
ج) رجال
د) درايه

21 – علم درايه يعني .....
الف) قواعد کلي استنباط احکام
ب) شناخت راويان حديث
ج) تحقيق و جست و جو
د) شناخت انواع حديث

22 – اين سخن از کيست؟
اجراي امور و قوانين دين در دست دانشمندان است که بر حلاف و حرام دين امين مي باشند.
الف) امام خميني (ره)
ب) پيامبر اکرم (ص)
ج) امام حسين (ع)
د) حضرت علي (ع)

23 – کدام يک از مسؤوليت هاي فقيه عادل و پرهيزگار در زمان غيبت امام زمان (عج) نيست؟
الف) استنباط احکام دين
ب) آشنايي با فقهاي اسلامي
ج) ولايت و رهبري امت اسلامي
د) الف و ج

24 – مهم ترين و اصلي ترين برنامه ي حکوت علي (ع) چه بود؟
الف) ياري مظلومان و بازستادن حق آن ها
ب) لغو امتيازات
ج) تقسيم بيت المال
د) حل مشکلات

25 – مهم ترين دليل حضرت علي (ع) در مساوات و امانت چه بود؟
الف) مصالح حکومت
ب) رضايت محرومان
ج) خواست مردم
د) امر پروردگار

26- به پيکار و جنگ مسلحانه در برابر دشمنان اسلام در فرهنگ اسلامي چه مي گويند؟
الف) قتال
ب) جهاد
ج) شهادت
د) مساوات
27 – دفاع از حقوق محرومان و مظلومان چه نوع جهادي است؟
الف) دفاعي
ب) داخلي
ج) ابتدايي
د) عيني
28 – جنگ هاي مسلمين در صدر اسلام با حکومت خودکامه ي ايران و روم چه نوع جهادي است؟
الف)کفايي
ب) داخلي
ج) دفاعي
د) ابتدايي
29 – جهاد دفاعي برچه کساني واجب است؟
الف) بر همه
ب) مردان و کودکان
ج) ارتش
د) زنان

30 – به ترتيب در کدام جهاد بايد به فرمان ولي امر مسلمين انجام شود و در کدام يک نبايد منتظر اذن رهبر بمانيم؟
الف) جهاد ابتدايي – جهاد داخلي
ب) جهاد ابتدايي – جهاد دفاعي
ج) جهاد دفاعي – جهاد ابتدايي
د) جهاد داخلي – جهاد دفاعي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سؤالات درس تعليمات ديني سال سوم راهنمايي

 

31 – جنگ علي (ع) با خوارج نهروان چه نوع جهادي است؟
الف) جهاد دفاعي
ب) جهاد ابتدايي
ج) جهاد داخلي
د) قتال

32 – چگونه مي توانيم خشم خود را کنترل کنيم؟
الف) از طريق همانندي
ب) از راه درنگ کردن
ج) انديشيدن
د) هر سه مورد

33 – کظم غيظ يعني چه؟
الف) خشمگين شدن
ب) فروبردن خشم
ج) ناراحت شدن
د) فرياد زدن

34 – محبوبترين بنيان اجتماعي در اسلام کدام است؟
الف) جامعه
ب) مدرسه
ج) خانواده
د) مسجد

35 – در حديث ثقلين چه چيزهايي به عنوان مرجع و مايه ي سعادت مردم معرفي شده اند؟
الف) کتاب خدا
ب) اهل بيت و عترت
ج) تقوا
د) کتاب خدا و اهل بيت و عترت

36 – گنجينه هاي علم پيامبر چه کساني هستند؟
الف) ياران پيامبر
ب) حضرت علي (ع)
ج) حضرت علي (ع) و امامان بعد از و
د) خانواده پيامبر

37 – کدام يک از منابع زير سرچشمه معارف و فقه متين شيعه نيست؟
الف) علم رجال
ب) سنت پيامبر(ص)
ج) قرآن کريم
د) گنجينه ي سخنان اهل بيت


38 – چرا امام سجاد(ع) با دعاها و مناجات معارف دين را به مردم مي آموخت؟
الف) حکومت هاي طاغوتي و سلطنيت را براندازد
ب) مصلحت اسلام و مسلمانان آن زمان بود.
ج) در اوضاع و شرايط خفقان آوري زندگي مي کرد.
د) اظهار تنفر نمودن از حکومت جور و ستم

39 – کدام عبارت زير درباره ي ضرورت وجود امام معصوم پس از پيامبر(ص) درست است؟
الف) آشنايي مردم با معارف دين و عالم غيب
ب) دين بدون نگهبان و مردم بدون مرجع نمانند.
ج) براندازي حکومت جور و ستم و نابودي ظالمان
د) بيداري دل هاي مردم و زنده کردن ياد خدا

40 – از ميان ائمه کدام امامان توانستند به حکومت جامعه ي اسلامي برسند؟
الف) امام باقر و امام صادق (ع)
ب) امام علي (ع) و امام حسن (ع)
ج) امام علي (ع) و امام رضا (ع)
د) امام حسن (ع) و امام سجاد (ع)

41 – با توجه به آيه ي « واعتصموا بحبل الله جمعياً و لاتفرقوا» چه چيز موجب وحدت مسلمين مي شود؟
الف) حبل الهي
ب) مؤمنين
ج) معارف دين
د) پيامبر اسلام (ص)

42 – حضرت علي (ع) بعد از چه کسي به خلافت رسيد؟
الف) پيامبر
ب) عمر
ج) عثمان
د) معاويه

43 – بنابر اعتقاد شيعه کدام اصل دين همچو نبوت مقامي الهي است؟
الف) توحيد
ب) معاد
ج) عدل
د) امامت

44 – عظمت اسلام و عزت مسلمانان «شيعه و سني» در گرو چيست؟
الف) پيروي از امام و رهبر
ب) جنگ و ستيز
ج) دخالت نکردن در کار يکديگر
د) وحدت

45 – کدام يک از مواد زير از مطهرات نيست؟
الف) آب
ب) خون
ج) زمين
د) آفتاب

46 – کسي که شک دارد اگر وضو بگيرد يا غسل کند، وقت نماز برايش باقي مي ماند يا نه، وظيفه اش چيست؟
الف) وضو بگيرد
ب) تيمم کند
ج) غسل کند
د) نماز نخواند


47 – کدام يک از احکام زير درباره ي نمازگزار زن صحيح است؟
الف) نماز خواندن با لباس نجس اشکالي ندارد
ب) بايد در حال نماز، بدن و موي خود را بپوشاند.
ج) استفاده از طلا فقط هنگام نماز اشکال دارد
د) لباس هاي کوچک نبايد از ابريشم خالص باشد.

 


48 – اگر موي حرام گوشت همراه نمازگزار باشد نمازش چه حکمي دارد؟
الف) صحيح
ب) باطل
ج) مکروه
د) مباح

49 - هدايتي که از سوي خدا مايه ي حرکت و رشد و کمال را در وجود همه نهاده چه نام دارد؟
الف) هدايت عمومي
ب) هدايت اختياري
ج) هدايت تشريعي
د) هدايت عاطفي

 

 

 

 

 

 

  پاسخنامه سوالات

الف

37

ب

19

ب

1

ج

38

ج

20

الف

2

ب

39

د

21

الف

3

ب

40

ج

22

ب

4

الف

41

ب

23

ج

5

ج

42

الف

24

ب

6

د

43

د

25

د

7

د

44

ب

26

ج

8

ب

45

ج

27

ب

9

ب

46

د

28

الف

10

ب

47

الف

29

د

11

ب

48

ب

30

ج

12

الف

49

ج

31

ج

13

 

 

د

32

د

14

 

 

ب

33

الف

15

 

 

ج

34

ب

16

 

 

د

35

د

17

 

 

ج

36

الف

18

 

[ جمعه سوم دی ۱۳۸۹ ] [ 13:20 ] [ پاکپور ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

سلام علیکم :
خوش آمدید
اینجانب پاکپور سر گرو ه درسی دینی -قرآن و عربي ناحیه 2 ارومیه. این وبلاگ جهت استفاده ی دانش آموزان عزیز و همکا ران گرامی ایجاد شده است امید است که مورد استفاده قرار گیرد.
لطفاَ ما را از نظرات و انتقا دات خودتان آگاه سازید .
شکراَ
لینک دوستان
لینک های مفید
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جست و جوی گوگل
☼ ساخت کد صوتی مهدوی برای وبلاگ ☼ وصیت شهدا